Vad är Getting Things Done?

Getting Things Done även känt som GTD är en personlig produktivitets metodik. Den hjälper dig att få kontroll på allt du behöver göra både privat och på jobbet. Genom att samla, bearbeta och organisera allt som har din uppmärksamhet in i ett betrott system blir du inte bara mer effektiv du blir minskar stress och du blir mer kreativ.

Metodiken är ett effektivt verktyg både för det horisontella, operativa, arbetslivet. Detta belyser hur du strukturerar och organiserar ditt arbete så att du blir så effektiv som möjligt. Det finns även en vertikal komponent i metodiken som är strategisk och målinriktad. Med en tydlig målsättning och struktur i livet hjälper den utövaren att prioritera och hitta vägen från vart man befinner sig i livet till dit man vill komma. David Allen brukar säga: 

There are no problems, only projects.

Det dagliga livet underlättas med GTD genom att man använder en enkel men väldigt kraftfull process för att hantera allt som har ens uppmärksamhet. Detta kan brytas ner i fem olika steg. Dessa stegen är. 

Symbol som represeterar samla in

1. Samla in

Symbol som representerar gå igenom

2. Bearbeta

Symbol som representerar organisera

3. Organisera

Symbol som representerar gå igenom

4. Gå igenom

Symbol som representerar utför

5. Utför

Vad är effekten av GTD?

Målsättningen med Getting Things Done är att få ett tomt huvud. Detta betyder att man skall få ut allt ur huvudet som kan distrahera eller ta din uppmärksamhet. Detta sparar man sedan i sitt betrodda GTD-system. Detta använder man dagligen för att veta vad man skall göra och när man kan och skall göra något. Med regelbundenhet går man också igenom sitt system och tar strategiska beslut om vad man skall göra och hur viktiga olika projekt är. När allt detta kommer ut ur huvudet blir där mängder av kraft och energi kvar för att vara kreativ och effektiv. 

Your mind is for having ideas, not holding them.

Några av effekterna detta ger dig som GTD-utövare är; ökad känsla av fokus och kontroll, mindre stress, inga tappade bollar, högre effektivitet och kreativitet. Enkätundersökningar av personer som implementerat GTD har signifikant minskat sina stressnivåer samtidigt som dem upplever signifikant ökad kontroll. Dessa undersökningar visar också att man blivit mer effektiv och sparar tid i sitt dagliga arbete. Vill du veta mer? Kontakta oss så delar vi med oss av undersökningsmaterialet. 

Image of David Allen

David Allen

David Allen är upphovsmannen till Getting Things Done. David startade sin produktivitetsbana redan 1981 då han grundade sitt konsultationsbolag. Under 1980- och 1990-talen sattes GTD-kurserna samman och 2001 kom boken ut. Boken bygger på nästan 30 års samlade erfarenheter och forskning. Efter boken har många av teknikerna bevisats effektiva av forskning inom kognitionsvetenskap.

David är född och uppvuxen i USA men flyttade 2014 till Amsterdam där han fortfarande driver bolaget DavidCo som erbjuder kurser i GTD direkt eller via franchisepartners. David själv håller nästan inga kurser längre men tar många intervjuer och är en flitig föredragshållare.

Foto av Vera de Kok, CC BY-SA 4.0.

Bild på boken "Få Det Gjort" av David Allen

Boken Få Det Gjort

Boken Getting Things Done: The art of stress free productivity fick titeln "Få det gjort!: Svart bälte i vardagseffektivitet" på svenska. Boken författades av David Allen och kom ut med sin första revision redan 2001 och den uppdaterad upplagan gavs ut 2015. Det var huvudsakligen anpassning till att tekniken gått fram och saker som fax, cdrom och handdatorer inte längre är saker som används. Metodiken är oförändrad.

Boken är ett måste för alla som vill lära sig mer om GTD eller implementera det i sitt eget liv. Boken är en komponent i kursmaterialet för kursen "Nivå 1: GTD Fundamentet" du kan också hitta boken i bokhandeln eller på biblioteket.

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.