Nivå 1: GTD Fundamentet

Första kursen där du lär dig dem grundläggande principerna och teknikerna för att få och för att behålla kontroll i vardagen. Ledordet för denna kursen är stabilitet.

Kursen bedrivs i fysiskt eller virtuellt klassrum och varvar teori med praktik. Du kommer delvis att arbeta med ditt eget material vilket gör att du direkt får ett värde av kursen. Som ett delmoment lär du dig hur ett GTD-system kan vara uppsatt och du får samtidigt möjligheten att sätta upp ditt eget.

Under kursen kommer du bland annat

  • se vad som tar din uppmärksamhet och få verktyg att samla in detta.
  • lära dig en process för att klargöra vad detta betyder.
  • skapa ett GTD-system där du kan parkera påminnelser som du sedan ser när du behöver dem.
  • lära dig en metod för att systematiskt gå igenom och uppdatera ditt system.
  • se vilka parametrar du kan använda för att prioritera och välja vad du skall arbeta med.

 

Inlärningsmål

  • Beskriva och förstå huvudprinciperna och nyckelbegreppen i GTD-metodiken. 
  • Beskriva dem fem faserna för att bemästra arbetsflödet. 
  • Förklara tankeprocessen för att beskriva utfall och nästa aktiviteter.
  • Identifiera och utföra nödvändiga  nästa aktiviteter för att sjösätta GTD-metodiken. 
 
Kursen är upplagd som en heldagskurs när den genomförs i fysiskt utformande och två timmar tre dagar i följd när den är virtuell. Kurserna genomförs alltid av en GTD-certifierad kursledare.
 
Kursen genomförs också som företagsintern kurs – både fysisk och virtuell. Kontakta oss för mer information. 
Getting Things Done logo

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag (fysisk) / 3*2h (virtuell)

Tid: 9:00 – 16:30 (fysisk) / 09:00-11:00 (virtuell)

Pris: 5500kr, exkl. moms

Lunch ingår (fysisk)

Allmänna bokningsvillkor

Boka din kurs här

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.