Med ett sinne som vatten
kan du reagera optimalt
på livets nycker

Händer det att du...

A man with headache

...råkar ut för negativ stress?

Negativ stress kan ha många olika orsaker men effekterna är tydliga. Sämre välbefinnande, sömnproblem, sämre immunförsvar och olika magproblem som t.ex. magkatarr är några exempel.

A time piece half covered in sand

...inte får tiden att räcka till?

Ett intressant arbete med goda möjligheter. Många aktiviteter i familjen och samtidigt ge dig själv en möjlighet till mental och fysisk återhämtning. Men hur får man tiden att räcka till?

A book trough glasses - only part of the text is in focus.

...lätt tappar fokus?

Måste bara göra klart den här uppgiften men samtidigt pockar tankarna på din uppmärksamhet. Skickades det där mailet? Är det imorgon Lisa skall på skolutflykt? Vad var det nu jag sysslade med?

A price prodium on a mountain top

...har svårt att prioritera?

Visst tar aldrig den där todo-listan slut?! Så hur väljer man då vad som är rätt att arbeta med just nu? Är det att ringa dina föräldrar, skicka den där offerten eller ligga i soffan att läsa en bok?

Getting Things Done

Getting Things Done även känt som GTD är en personlig produktivitets metodik. Den hjälper dig att få kontroll på allt du behöver göra både privat och på jobbet. Genom att samla, bearbeta och organisera allt som har din uppmärksamhet in i ett betrott system blir du inte bara mer effektiv du minskar stress och du blir mer kreativ. GTDs fem steg för att behärska arbetsflödet är:

Symbol som represeterar samla in

1. Samla in

Första steget i GTD metodiken är att samla in allt som har din uppmärksamhet på ett ställe som du litar på och som du ofta tömmer.

Symbol som representerar gå igenom

2. Bearbeta

Nästa steg är att bearbeta allt detta och fatta beslut om vad det är och vad du skall eller inte skall göra med det.

Symbol som representerar organisera

3. Organisera

När du vet vad det är och vad du behöver göra med det placerar du en påminnelse om det på rätt ställe.

Symbol som representerar gå igenom

4. Gå igenom

Gå igeom hela ditt system och rensa upp och uppdatera det så att du har fokus på rätt saker.

Symbol som representerar utför

5. Utför

Den sista fasen handlar helt enkelt om att utföra - detta är när du använder ditt system och blir mer produktiv.

Du kan hitta mer information om GTD här.

Picture of Martin Haagen

Getting Things Done metodiken förändrade mitt liv till det bättre både privat och professionellt. Jag är nu superglad att jag kan hjälpa andra att upptäcka och lära sig GTD-metodiken.

Martin Haagen, Certifierad GTD-utbildare

Inspirationsföreläsning

Vi genomför inspirationsföreläsningar och företagsspecifika keynotes.

Utbildningar

Vi genomför GTD-utbildningar både öppna och företagsspecifika.

Kursschema

På våra öppna kurstillfällen kan alla som vill delta. Här ser du schemat.
Nya datum

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.