Apiva Logo

Din specialist på Salesforce

Vi är det lilla, personliga, konsultbolaget som hjälper dig med CRM-verktyg inom försäljning, marknadsföring och service. Vi använder inte stora komplicerade ord eller overkliga drömmar. Tillsammans med dig hittar vi lösningarna för din organisation. 

Hur vi hjälper dig

Salesforce är en omfattande plattform med många funktioner som kan anpassas efter just dina behov. Vi hjälper dig att implementera ett system som effektivt löser dina problem. Vi arbetar med flera olika processområden på plattformen:

Försäljning

Optimera din försäljningsprocess genom att anpassa Salesforce Sales Cloud. Vi hjälper dig att automatisera och effektivisera din försäljning för att öka produktiviteten. Genom att använda Salesforce kan du maximera din försäljning och öka intäkterna. För mer avancerade produkter assisterar vi dig med att komma igång med Salesforce CPQ.

Concentrated young african american businesswoman employee worker in eyeglasses analyzing online sales statistics data on computer, reviewing marketing research, working with documents at home office.

Marknadsföring

Förbättra dina marknadsföringsprocesser med Salesforce Account Engagement (Pardot). Vi erbjuder lösningar som hjälper dig att nå dina målgrupper med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Genom att koppla samman data från flera olika system ger vi dina kunder en personlig upplevelse.

Service & Support

Förbättra din kundservice med vår expertis inom Salesforce Service Cloud. Vi hjälper dig att hantera kundförfrågningar snabbare och mer effektivt, vilket ökar kundnöjdheten genom enastående service.

Confident young salesman waving at colleague during video call on computer at desk
Business network concept.

Integrationer

Sömlösa integrationer med andra system maximerar effektiviteten och gör att du kan hjälpa dina kunder snabbare och bättre. Vi säkerställer att alla dina system fungerar tillsammans utan problem, vilket leder till en mer sammanhängande och effektiv affärsverksamhet.

AI-tillämpningar

Utnyttja kraften av AI för att ta din verksamhet till nästa nivå. Vi implementerar AI-lösningar som ger dig värdefulla insikter och förbättrar dina affärsbeslut både inom och utanför Salesforce-miljön. Med våra AI-tjänster kan du ligga steget före konkurrenterna.

Presentation about machine learning technology with scientist touching screen with artificial intelligence (AI), neural network, automation, and data mining words and computer icons

Resurser

Hur går en datamigrering till?

När man installerar ett nytt system behöver man fylla det med data från antingen ett gammalt system eller data som har sammanställts för att importeras. Denna process kallas datamigrering och innebär att data flyttas från en digital lagringsplats till en annan. Datamigreringar kan ske flera gånger under en applikations livstid.

LÄS HELA »

Kontakta oss

Apiva AB
Storgatan 13
243 30 Höör

Org. 556839-9439
Bankgiro: 422-7450
F-skatt och moms reg.

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.