Hur går en datamigrering till?

När man installerar ett nytt system behöver man fylla det med data från antingen ett gammalt system eller data som har sammanställts för att importeras. Denna process kallas datamigrering och innebär att data flyttas från en digital lagringsplats till en annan. Datamigreringar kan ske flera gånger under en applikations livstid. En datamigrering skiljer sig från […]

Hur man väljer rätt integrationslösning till sitt CRM-system

Schematisk bild över integrationer

Visste du att enligt VentureBeat misslyckas 87% av alla data science-projekt? En vanlig orsak är att data inte är tillgänglig, är i fel format eller finns i silos. Olika typer av data samlas in i olika delar av organisationen för att stödja lokala processer, men informationen kan inte användas i ett större sammanhang inom företaget. […]

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.