Kurs vid Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att ge näringslivet eftertraktad kompetens. Utbildningarna är blandat teoretiska och praktiska och förbereder den studerande för ett kommande arbetsliv inom vald bransch. Mer information kan hittas på Myndigheten för Yrkeshögskolan. Apiva är inte en Yrkeshögskola men erbjuder utbildningar till Yrkeshögskolor i Sverige. 

Fokus för Apivas kurser ligger inom utveckling av programvara och system.  

Vi är en resurs i samtliga steg i en kurs från idé till satt betyg. Tätt samarbete med utbildningsansvarig, rektor och styrgrupp före, efter och under kursgenomförande borgar för hög kvalité.

Lärare på en Yrkeshögskola vid whiteboard

Kursplan

Kursplanen är det grundläggande dokumentet som beskriver kursens alla delar. Från innehåll, längd och hur den skall examineras. Dokumentet ligger till grund för både studerande och utbildare. 

Upplägg

Kurser för Yrkeshögskolan är ofta unika och är olika från skola till skola och år till år. Det är därför svårt att erbjuda standardiserade kurser. Vi skapar ett upplägg och en plan med kursblock och examinationer.

Innehåll

För att lyckas med en kurs behövs engagerande innehåll som hjälper de studerande att uppnå målen i kursplanen. Vi skapar ett varierat innehåll som främjar lärande genom användande av flera sinnen både i och utanför klassrummet.

Studerande i grupparbete på Yrkeshögskola

Genomförande

När kursen är planerad och innehållet klart genomför vi kursen. Dessa kan vara fysiska, virtuella eller en kombination. Våra utbildningar kan levereras som “flipped classroom”. Målsättningen är att ge studerande flera olika sätt att ta till sig viktiga kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Uppföljning

Kurserna utvärderas ständigt under genomförande genom olika typer enkäter. Detta så att dem kan anpassas fort. Efter genomförd kurs sätts betyg och noggran kursutvärdering slutförs.

Några av våra kurser

En första kurs för blivande frontend utvecklare. En gedigen och noggrann grund för att fortsätta djupare studier som blivande programmerare. Man får en god förståelse för hur man skriver applikationer för webbläsaren och skapar dynamiska webbsidor, formulär och hur man med hjälp av Ajax kan läsa in data från en webbtjänst.

Läs mer >>  

Större delen av alla IT-projekt sker i dag med någon Agil projektmetod där Scrum är den absolut vanligaste. Som ny utvecklare kan det vara svårt att förstå vad som händer och förväntas av en på de olika aktiviteterna i ett Scrum-projekt. Förståelse och erfarenhet av att arbeta på ett modernt sätt är avgörande när man kommer ut i arbetslivet. 

Läs mer >> 

Fler kurser

Vi utvecklar och breddar ständigt vårt kursutbud för att möta behovet från Yrkeshögskolorna i Sverige. Här finns fler exempel på några av de utbildningar vi har genomfört. Kontakta oss om du letar efter något annat.

Frontend

  • HTML & CSS
  • JavaScript – grund & avancerad
  • ReactJS
  • Angular
  • VueJS


Backend

  • NodeJS
  • Java – grund & avancerad
  • Databaser och databasdesign

Övrigt
  • Agilt Projektarbete
  • Exjobbs handledning

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din Yrkeshögskola med att ta fram utbildningar, kurser eller att genomför utbildning. Använd kontaktformuläret här vid sidan så kontaktar vi dig omgående. 

Dina kontaktuppgifter hanteras varsamt. Vi använder dem bara för att kontakta dig på grund av denna förfrågan. Ingen spam, inga epost listor. 

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.