Apiva AB är ett Svenskt utbildnings- och konsultföretag.

Getting Things Done

Personlig Produktivitet för dem bästa av dem bästa. Få mer gjort utan att jobba mer eller hårdare.

Kurs vid Yrkeshögskola

Anpassade kurser inom programmering, projektledning och databaser för den Svenska Yrkeshögskolan.

Företagsanpassade utbildningar

Vi lyfter er interna kompetens på nyckelområden.

Getting Things Done är en personlig produktivitets metodik som hjälper människor att få mer av dett rätta gjort samtidigt som man stressar mindre. Genom att få ökad kontroll i vardagen, och ett högre perspektiv, kan du ta dem rätta besluten om vad som bör göras vid varje tillfälle. Läs mer om våra föreläsningar, coaching och utbildningar inom Getting Things Done på sidan GTDnordic Sverige.

Utbildningsuppdrag inom Yrkeshögskolan. Specialanpassade utbildningar inom programmering, databaser och projektmetodiker skapas och levereras på beställning. Kurserna täcker bland annat:

  • Programmering: JavaScript med biblotek som React, Vue och Angular. PHP mf
  • Databaser: SQL och dokumentdatabaser (t.ex. MySQL och MongoDB)
  • Projektledning: Agila projekt, Scrum och Kanban
 

Vi fokuserar på utbildning inom personlig utveckling och teknik.

Vid större utbildningsbehov hjälper vi till med att ta fram, genomföra och utvärdera utbildningsinsatserna i er organisation. Vid förändringar i organisationen genom t.ex. utrullning av nya system och mjukvara, om organisationer och införande av nya arbetssätt eller metoder. Vi tar fram Företagsanpassade utbildningar för just ert behöv.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

Please supply phone or email or we cannot get back to you!

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.