Frontend: Javascript Grund

 

JavaScript är ett modernt programmeringsspråk som troligtvis är ett av de vanligaste i dag för att skapa interaktiva webbsidor. Frontend, Backend och Fullstack är olika sätt att dela upp en modern webbsida eller webbapplikation. JavaScript-kursen för frontend utvecklare en viktigt grundkurs som ger basen inför fördjupningskurser där moderna avancerade ramverk som t.ex. React, Angular eller Vue används. 

 

En grundkurs varierar i längd beroende på utbildningens fokus. Normalt är en grundkurs mellan 20 och 60 YHP vilket motsvarar (4 till 12 veckor). I kursen lär man sig t.ex. 

 

•  Datatyper

•  Kontroll-flöden

•  Objekt Orienterad Programmering

•  AJAX med JSON

•  Asynkron / Synkron programmering

•  DOM och Events

•  Dynamiska webbsidor

 

Kursen görs som en mix av lärarledda genomgångar, övningar och självstudier.  En mix av kursmaterial används – men olika audio och visuella medier används för att stimulera inlärande.  Arbeten och redovisningar sker individuellt, i grupp eller i helklass.

 

Kunskapskontroller genomförs efter kursplan. Dessa är spridda över kursens gång så att progressionen hos de studerande kan följas. Vanligt är olika programmeringsuppgifter individuellt eller i grupp med eller utan redovisning för helklass. En kurs avslutas ofta med en skriftlig praktisk tenta.

JavaScript-kursen kan anpassas och genomföras omvänt, dvs efter flipped-classroom konceptet.

 

Apiva tar löpande fram och vidareutvecklar utbildningsmaterial baserat på återkoppling från studerande.

 

Detaljerna

Längd: 20 – 60 YHP

Typ: Klassrum, Distans, Hybrid

Språk: Svenska (med en del Engelskt kursmaterial)

Examination: Flera inlämningsuppgifter, Större grupparbete med redovisning

Kontakta oss för mer information om hur kursen skulle kunna anpassas för er Yrkeshögskolas utbildning.

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.