Agila Projekt

I dag används olika Agila projektmetoder vid genomförandet av IT- och mjukvaru utvecklingsprojekt. Scrum, Kanban och Lean är oftast de som man tänker på när man pratar om Agilt. Det är ett relativt nytt sätt att leda projekt på samtidigt som det sker mycket här. Det är därför viktigt att ständigt förnya och hålla kurserna uppdaterade. 

En kurs i ”Agila projekt” syftar på att ge en förståelse för varför en Agil projektledningsmetod när det genomförs på rätt sätt maximerar värdet för beställaren. Vilka olika typer av roller som finns och vad som förväntas av en projektmedlem. Det är bra att förstå vad ett icke Agilt projekt är och vad som är typiskt för dessa. 

Det finns för- och nackdelar med alla projektledningsmodeller. Det är viktigt att förstå dessa och välja rätt modell för rätt typ av projekt. 

Komponenter som ofta ingår i våra Agila kurser: 

  • Scrum 
  • Kanban
  • Vattenfall 
  • Simuleringar och spel
  • Projektarbete i grupp (gärna parallellt med en kurs i programmering)
 
De flesta av våra kurser kan genomföras fysiskt på plats, virtuellt, i en kombination eller med flipped-classroom.

Detaljerna

Längd: 10 – 20 YHP

Typ: Klassrum, Virtuellt, Hybrid

Språk: Svenska (engelskt material kan förekomma)

Examination: Inlämningsuppgift, Grupparbete / Tentamen

Kontakta oss för mer information om hur kursen skulle kunna anpassas för er Yrkeshögskolas utbildning.

Apiva.se uses functional, analytical, advertising and social cookies (and similar techniques) to analyze the use of the website and to improve our website. With these cookies we and third parties can collect information about you and monitor your internet behavior within and/or outside our website. On the basis of this information we and third parties adapt advertisements to your interests and profile. In addition, you can share information through these cookies via social media. By continuing to use this website you agree to this. For more information please see our privacy policy and cookie policy.